Hankasalmi Kunta ja hallinto Päätöksenteko

Kunnan päätöksentekoa ohjaavat säännöt ja strategiat sekä lainsäädäntö. Kunta huolehtii muun muassa sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluista kuntalaisilleen.

Vastuu kunnan hallinnosta ja päätöksenteosta on kunnanvaltuustolla, joka on delegoinut päätäntävaltaa hallintosäännössä määritelyllä tavalla kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille.

Talousarviossa päätetään vuosittain eri hallinnonalojen tavoitteet.

Kunnan toimielinten sekä keskeisimpien viranhaltijoiden päätöksenteko julkaistaan sähköisesti. Tutustu päätöksentekoon:

Huomioithan, että KT Web-järjestelmä toimii siten, että ensin sinun tulee valita haetko esityslistoja/pöytäkirjoja/viranhaltijapäätöksiä ja vasta sitten voit valita, minkä lautakunnan/viranhaltijan pöytäkirjoja/päätöksiä haluat nähdä.