Hankasalmi Kunta ja hallinto Päätöksenteko Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Eri toimielimien esityslistat julkaistaan kunnan www-sivuilla viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Pöytäkirjat julkaistaan www-sivuilla viimeistään pöytäkirjantarkistamista seuranneena päivänä ja pääsääntöisesti pöytäkirja pyritään kunnassa tarkastamaan kunkin toimielimen kokouksen jälkeen välittömästi.

Muutoksenhausta toimielimien päätöksiin saa tietoa oikaisuvaatimusohje-kohtaa pöytäkirjan lopusta painamalla tai ottamalla yhteyttä toimielimen kokouksessa sihteerinä toimineeseen viranhaltijaan.

Kunnanjohtajan ja vastuualuejohtajien viranhaltijapäätökset julkaistaan sähköisesti. Henkilöstöpäätökset (mm. sairauslomat) eivät ole julkisia.

Huomioithan, että KT Web-järjestelmä toimii siten, että ensin tulee valita haetko esityslistoja / pöytäkirjoja / viranhaltijapäätöksiä ja vasta sitten voit valita, minkä lautakunnan/viranhaltijan pöytäkirjoja/päätöksiä haluat nähdä.

Liitetiedostoa ladattaessa valitse kysyttäessä Google Chrome: Säilytä tai Micorosoft Edge: lautauksen kolmen pisteen valikko ja Säilytä ja Säilytä silti (kysyminen ja sanamuoto vaihtelevat selaimesta ja versiosta riippuen). Siirrymme heinäkuussa 2024 uuteen järjestelmään, missä tätä ei tarvitse erikseen sallia.