Hankasalmi Kunta ja hallinto Päätöksenteko Sidonnaisuudet

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusrekisteri

Hankasalmen sidonnaisuusrekisterissä on julkisesti nähtävillä niiden luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet, jotka lainsäädännön mukaan on kunnan verkkosivuilla julkistettava. Näitä ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet. valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat, rakennus- ja ympäristöasiain lautakunnan jäsenet ja varajäsenet – sekä viranhaltijoista kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen sekä lautakuntien esittelijät.

 Hankasalmen sidonnaisuusrekisteri