Hankasalmi Kunta ja hallinto Päätöksenteko Valtuustoryhmät

Valtuustoryhmät


D/129/00.00.01.00/2021

Valtuustoryhmien muodostaminen
Hankasalmen kunnan hallintosäännön 79 § määrittää, että valtuutetut voivat
muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän
muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston
puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään kuuluvien
valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän tekee ilmoituksen
valtuustoryhmästä.
Koska valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet hallintosäännön 79 §:n
mukaisesti, tulee valtuustoryhmien muodostaminen käsitellä valtuuston
kokouksessa päätösasiana.
Asian valmistelija kunnanjohtaja
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto elokuun kokouksessa
hyväksyisi valtuuston puheenjohtajalle viimeistään kyseissä kokouksessa
valtuustoryhmien muodostamisesta annettujen ilmoitusten mukaisten
valtuustoryhmien nimet.
Täytäntöönpano: kunnanvaltuusto
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen


KVALT 10.8.2021 § 42

Kunnanhallituksen esitys:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto elokuun kokouksessa
hyväksyisi valtuuston puheenjohtajalle viimeistään kyseissä kokouksessa
valtuustoryhmien muodostamisesta annettujen ilmoitusten mukaisten
valtuustoryhmien nimet.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmien
muodostamisesta annettujen ilmoitusten mukaiset seuraavat valtuustoryhmien
nimet:

Kunnanvaltuusto
Hankasalmen Keskustan valtuustoryhmä
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hankasalmen Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hankasalmen Vihreiden valtuustoryhmä
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä