Hankasalmi Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue Hyvaks.fi Hankasalmen kunnan palvelut

Hätätilanteet ja päivystys

Hankasalmen terveysasema

Hankasalmen sosiaalitoimisto

Ikääntyneiden keskitetty asiakas- ja palveluohjaus

Seuraavat Hankasalmen toimipisteet, puhelinnumerot sekä verkkoasiointikanavat löytyvät hyvaks.fi Hankasalmi sivuilta.

Terveyspalvelut

Suun terveydenhuolto, hammashoito

Sosiaalipalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Ikääntyneiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Vammaispalvelut

Paloasemat

OmaKS.fi | Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus

Hankasalmen terveysasemalle palvelut tuottaa Jyväskylän terveyspalvelut.