Hankasalmi Ajankohtaista TIEDOTE: Biojätteen omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus

TIEDOTE: Biojätteen omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus

Biojätteen lajittelu koskee kaikkia kiinteistöjä ja jollei biojätteen erilliskeräykseen liittyminen ole mahdollista tulee biojäte kompostoida omatoimisesti kiinteistöllä. Komposti voi myös olla kahden lähinaapurin yhteinen.

Tutustu aiheeseen lisää:

Omatoimisesta kompostoinnista tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle kompostointi-ilmoituksella: