Hankasalmi Työ ja yrittäminen Sijoitu hankasalmelle Kunnan tuet yrityksille

Kunnan tuet yrityksille

Hankasalmen kunnalla on käytössään pienia yritystukia kaikille yrittäjillemme yhdenvertaisesti. Kehittämistukea voi hyödyntää digitaalisen markkinoinnin kehittämiseen yrityksen videon luomisessa. Tukia on myös maatalousyrittäjille. Lisätietoja:

Kunnan tuki yritystoiminnalle

 • Tuki myönnetään arvonlisäveron sisältäville kustannuksille.
 • Seuraavia tukia voivat saada ne hankasalmelaiset yritykset, jotka toimivat Hankasalmella ja työllistävät työvoimaa Hankasalmen kunnan alueella.
 • Yrityksen kotipaikkakuntamerkintä Hankasalmelle ei siis yksin oikeuta näihin yritystukiin, vaan yrityksen on toimittava ja työllistettävä Hankasalmella, jotta näihin on oikeutettu.
 • Oppisopimustukea ei enää vuodesta 2021 alkaen myönnetä.

1. Koulutustuki

Yrittäjän toimialaan liittyvistä kurssimaksuista korvataan 50 %, enintään 400 €/v.

2. Yrityksen kehittämistuki

Konsultointikustannuksista tai niihin rinnastettavista toimista, jotka kohdistuvat yrityksen kehittämiseen, korvataan 50 %, enintään 400€/vuosi, mikäli rahoitusta ei ole mahdollista saada/saatu muista lähteistä.

Tätä tukea voi käyttää yrityksen tunnettavuutta lisäävän videon luomiseen yrityksestä. Yrittäjäjärjestön aloitteesta pyrimme kehittämään yritysten digitaalista markkinointia.

3. Messu/näyttelypaikkatuki

50 % enint. 300 €/näyttelykerta. Tuki voidaan myöntää kahteen tapahtumaan/yritys/vuosi. Tuki koskee näyttelypaikan vuokraa.

4. Teollisuusmaan myynti

Teollisuusmaata myytäessä peritään valtuuston kulloinkin vahvistama hinta ja vesihuollon liittymismaksu.

Maatilayritykset

Maaseudun yrityskohtaisen koulutus-, neuvonta-ja suunnittelutuen maksuperusteet vuonna 2022. Tuki myönnetään arvonlisäveron sisältäville kustannuksille.

Tilakohtaiset suunnitelmat

 • Salaojitussuunnitelma 50 % enintään 300 €/suunnitelma
 • Erikoistuotantosuunnitelma Perustamis-, tuotanto-, markkinointi-, yms. suunnitelma 70 %, enintään 350 €/tuotannonala
 • Tuotantorakennussuunnitelma 50 %, enintään 1500 €/suunnitelma
 • Metsätaloussuunnitelma 20 %, enintään 250 € / suunnitelma. Tuettavaan osuuteen voi sisällyttää neuvojan matkakorvaukset, postimaksut ja vastaavat palvelun saamisen edellytyksenä olevat kustannukset.

Kaikkien yritystukien maksatusta koskevat seuraavat ehdot

 • Avustuksia on haettava kirjallisesti.
 • Avustus maksetaan jälkikäteen ja hakemukseen on liitettävä yhteystiedot, Y-tunnus, pankkitilinumero, kuittijäljennökset suoritetuista maksuista tai muu selvitys toimenpiteen toteutumisesta.
 • Avustuksia laitetaan maksuun kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.