Hankasalmi Työ ja yrittäminen Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut vastaa tukityöllistämisestä kunnan omiin palveluihin, yrityksiin edelleensijoittamisesta, työkyvyn tuen kehittämisestä sekä työllisyyttä edistävien palveluiden järjestämisestä. Kunnallisen työllisyyspalvelun lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat:

  • Aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien laatiminen yhteistyössä TE-palveluiden kanssa (laki kuntouttavasta työtoiminnasta)
  • Ikääntyvien työllistämisvelvoite (laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista)
  • Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen (laki kuntouttavasta työtoiminnasta)
  • Työmarkkinatuen rahoitusvastuu (työttömyysturvalaki)
  • Työttömien terveyden edistäminen (terveydenhuoltolaki)
  • Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta (sosiaalihuoltolaki)
  • Yhteistoimintavelvoite ja TYP-johtajuus (laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta)

Kuntouttavasta työtoiminnasta tarkemmin sosiaalipalveluissa

Tukityöllistäminen kuntaan

Hankasalmen kunnan omin työllistämistoimenpitein tuemme niiden työttömäksi jääneiden henkilöiden työllisyyttä, joille työpaikka ei ole muutoin järjestynyt. Näin tarjoamme mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti sekä tulla aktiivisten työmarkkinoiden piiriin.

Kuntaorganisaatioon työllistetään vuosittain 20-30 henkilöä. Työllistetyillä on oltava oikeus palkkatukeen, joka perustuu joko osaamisen vajeeseen tai terveydellisiin syihin. Työtehtäviä on tarjolla monipuolisesti esimerkiksi puhtaanapito- ja kiinteistöalalta, kasvatusalalta, sosiaali- ja terveysalalta, ravintola- ja cateringalalta sekä ympäristöalalta.

Edelleensijoittaminen yrityksiin

Kunta voi edelleensijoittaa palkkaamansa työntekijän yritykseen, jolloin työnjohtovelvoite siirtyy kunnalta yritykseen, mutta palkanmaksajana toimii edelleen kunta. Näin on voitu helpottaa yritysten työvoimatarvetta esimerkiksi kausitöissä ja tarjota samalla työntekijöille tilaisuuksia työskennellä monipuolisemmin. Kunta suorittaa palkanmaksun ennankonpidätyksineen normaalisti työntekijälle ja laskuttaa tämän jälkeen käyttäjäyritykseltä sopimuksen mukaisen arvonlisäverollisen korvauksen.

Edelleensijoittaminen on soveltunut erityisesti sellaisille työnantajille, jotka haluavat tutustua tarjolla olevaan työvoimaan vähäisellä riskillä ja kevyellä hallinnolla. Yhteistyö mahdollistaa työn ja tekijän kohtaamisen sekä lyhytaikaisissa että pidempiaikaisissa työvoimatarpeissa. Yrityksellä on mahdollisuus rekrytoida työntekijä heti määräaikaisen työsuhteen jälkeen, mikäli työntekijä osoittautuu työhön soveltuvaksi.


Skip to content