Hankasalmi Työ ja yrittäminen Työllisyyspalvelut Kuntalisä työnantajalle

Kuntalisä työnantajalle

Kuntalisän tavoitteena on edistää hankasalmelaisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Lisä on suuruudeltaan 200 € kuukaudessa, maksimissaan 12kk ajalle.

Kuntalisää voidaan myöntää työnantajalle, joka työllistää hankasalmelaisen työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. Lisää voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille (ei julkisoikeudellisille työnantajille).

Hakemuksen tulee olla perillä Hankasalmen kunnan työllisyyspalveluissa kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Mikäli kuntalisä myönnetään, maksatus haetaan takautuvasti laskutusohjeen mukaisesti.

Palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset:
▪ Henkilön väestörekisteriin kirjatun osoitteen tulee olla Hankasalmen kunnassa

Lisäksi yhden seuraavista edellytyksistä tulee täyttyä:
▪ Henkilölle on myönnetty palkkatuki osaamisen vajeen perusteella
▪ Henkilölle on myönnetty palkkatuki osatyökykyisyyden, vamman tai sairauden perusteella
▪ Henkilö on täyttänyt 60-vuotta ja hänelle on myönnetty palkkatuki yli 12kk kestäneen työttömyyden perusteella

Oppisopimuskoulutukseen kuntalisä myönnetään tapauskohtaisesti ja tarveharkinnan perusteella

Työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset:
▪ Työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.
▪ Lisää ei myönnetä, jos työllistettävän henkilön palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella (provisio-, urakkapalkka, palkkiopalkka)
▪ Työajan tulee olla vähintään 60 % viikkotyöajasta
▪ Työsuhteen tulee kestää vähintään 1 kk

Kuntalisän myöntäminen, määrä ja kesto:
▪ Kuntalisää voidaan myöntää 200 €/kk, kuitenkin korkeintaan palkkatukipäätöstä vastaavalle ajalle
▪ Kuntalisä myönnetään maksimissaan 12 kk ajalle
▪ Kuntalisä myönnetään vain voimassa olevaan työsuhteeseen, ei esim. lomautusten ajalle
▪ Kuntalisä myönnetään, mikäli tarkoitukseen varattua määrärahaa on käytettävissä

Kuntalisän hakeminen:
Lisä haetaan tulostettavalla hakulomakkeella: Avaa lomake tästä

Hakemuksen liitteet:
▪ kopio työsopimuksesta
▪ kopio palkkatukipäätöksestä

Hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Hankasalmen työllisyyspalvelut
Keskustie 41
41520 Hankasalmi

Kuntalisän laskuttaminen:
Maksatus haetaan laskutusohjeen mukaisesti: Avaa ohje tästä.

Laskun liitteet:
▪ kopio palkkalaskelmasta