Hankasalmi Ajankohtaista Vastaa Hankasalmen kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn

Vastaa Hankasalmen kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn

Tasa-arvolain tarkoitus on sukupuolten tasa-arvon parantaminen, sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen ja naisten aseman parantaminen erityisesti työelämässä. Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on turvata yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintä kaikenlaisilla perusteilla. Lait velvoittavat oppilaitoksia laatimaan suunnitelmat, jotka edistävät oppilaitoksissa tehtävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä.   

Osallistu kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmisteluun vastaamalla sähköiseen kyselyyn kunnan verkkosivujen tai Hankasalmen hyvinvointipalveluiden Facebook-sivun kautta tai pääkirjastossa paperilomakkeella. Vastaa kyselyyn viimeistään 4.3.2024.