Hankasalmi Kuulutukset Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaantulo

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaantulo

KUULUTUS

19.3.2024


KUULUTUS

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 hyväksyminen

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavan voimaantulosta

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2023 (§ 21) Keski-Suomen maakuntakaavan 2040. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.2.2024 (§ 11) määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lain­voiman. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa seudullisesti merkittävän tuulivoimatuotannon ja liikenteen osalta. Lisäksi kaavaprosessin aikana on tarkasteltu hyvinvoinnin aluerakennetta.

Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaava-alueeseen kuuluvissa kunnissa kuten kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan (MRA 93 §). Keski-Suomen liitto kuuluttaa päätöksestä verkkosivuillaan ja kuntien puolesta sanomalehti Keskisuomalaisessa. Keski-Suomen liitto ilmoittaa voimaantulomääräyksestä muutoksenhakuviran­omaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Voimaan tullessaan Keski-Suomen maakuntakaava 2040 kumoaa tai muuttaa osin lainvoimaisen Keski-Suomen maakuntakaavan kaavaratkaisuja.

Lisätiedot:

keskisuomi.fi/maakuntakaava2040

Jyväskylässä 19.3.2024

KESKI-SUOMEN LIITTO


KESKI-SUOMEN LIITTO
LUTAKONAUKIO 7
40100 JYVÄSKYLÄ
KESKISUOMI.FI