Hankasalmi Kategoria: Kuulutukset

Kuulutukset

Sydän-Suomen jätelautakunta kokous 6.10.2023

Sydän-Suomen jätelautakunta JULKINEN KUULUTUS Kuulutuksen julkaisupäivä - 29.9.2023 KUULUTUS Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous pidetään perjantaina 6.10.2023  klo 12.00 Saarijärven kaupungintalolla. Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla...

lue lisää

SEO Hankasalmi PIMA-ilmoituspäätöksen kuulutus

Kuulutus 18.9.2023 KESELY/3225/2022 KUULUTUS Päätös Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 18.9.2023 antamallaan päätöksellä hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamista. Puhdistettava...

lue lisää

Kutsu vuorovaikutukseen

VÄYLÄ/6327/04.01.01/2022 Kutsu vuorovaikutukseen Jyväskylä - Pieksämäki perusparannus, Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Jyväskylä–Pieksämäki, ratasuunnitelma; Hankasalmi Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Jyväskylä - Pieksämäki perusparannus,...

lue lisää