Valitse sivu

Julkinen kuulutus: Maa-aines- ja ympäristölupa, Peab Industri Oy, Kalliola ja Ristola, Hankasalmi

900/11.01.00.01/2022

JULKINEN KUULUTUS
Kuulutuksen julkaisupäivä 26.4.2023.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 2.6.2023.

Maa-aines- ja ympäristölupa, Peab Industri Oy

Lupa- ja valvontalautakunta 19.4.2023 § 42

LUVAN HAKIJA

Peab Industri Oy

Y-TUNNUS

2977551-2

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA

Hankasalmen kunta, Heijalan kylä, kiinteistöt Kalliola 77-405-2-26 ja Ristola 77-405-2-28, Koivurinteentie, Ristilä.

TOIMINNAN KUVAUS

Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus, pilaantumattomien maa-ainesten vastaanotto.

PÄÄTÖS NÄHTÄVILLÄ

Päätös on nähtävillä kuulutusaikana 26.4. – 2.6.2023  Hankasalmen kunnan verkkosivuilla www.hankasalmi.fi.

Maa-aines- ja ympäristölupa, Peab Industri Oy, Kalliola ja Ristola, Hankasalmi

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

LISÄTIEDOT

ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, p. 050 573 1168

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous 27.4.2023 klo 18.00

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 27.4.2023 klo 18.00 alkaen Revontulessa os. Revontulentie 1

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§ 10 Kotouttamisohjelman päivitys

§ 11 Hallintosäännön 12 §:n muuttaminen

§ 12 Investointimäärärahaesitys koulukeskuksen kuvataiteen ja tekstiilityön luokkatilan väliseinän rakentamiseen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla hankasalmi.tweb.fi/ 28.4.2023

Hankasalmella 20.4.2023
Leena Jäntti
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

              

Skip to content