Hankasalmi Kuulutukset Ilmoitus kuulutuksesta

Ilmoitus kuulutuksesta

Ilmoitus

13.12.2023

KESELY/3111/2023


Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Ilmoitus kuulutuksesta

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.

Keski-Suomen kunnat kuuluvat pääosin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, mutta osa kunnista kuuluu osaksi myös Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen (Kin-nula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Karstula, Saarijärvi, Multia, Petäjävesi, Keuruu ja Jämsä) sekä pieni osa Pihti-putaan kunnasta kuuluu Oulunjoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi/.


KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

0295 024 500
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 250, 40101 Jyväskylä
kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi