Hankasalmi Kuulutukset Kuulutus Huuhtimäen tuulivoimahankkeen arviointiohjelmasta

Kuulutus Huuhtimäen tuulivoimahankkeen arviointiohjelmasta

Kuulutus

8.5.2024


Kuulutus Huuhtimäen tuulivoimahankkeen arviointiohjelmasta

Järvi-Suomen Tuuli Oy on toimittanut Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kangasniemen kuntaan sijoittuvasta Huuhtimäen tuulivoimahankkeesta.
Hankkeessa on kyse enintään seitsemän tuulivoimalan rakentamisesta. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 megawattia (MW). Hankealueen koko on noin 630 hehtaaria ja se sijaitsee noin 11 kilometriä Kangasniemen kuntakeskuksesta pohjoiseen. Pieksämäen ja Hankasalmen kuntarajat ulottuvat lähimmillään noin kymmenen kilometrin, Mikkelin noin 13:n ja Laukaan, Toivakan sekä Joutsan kuntarajat noin 15 kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Hanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä. Alustavan suunnitelman mukaan hanke liitetään aluetta halkovaan Järvi-Suomen Energia Oy:n 110 kilovoltin voimajohtoon (Kauppila-Joutsa) johdonvarsiliitynnällä.

Arviointimenettelyssä tarkastellaan vaihtoehtoa VE 1, jossa on enintään seitsemän tuulivoimalaa. Lisäksi tarkastellaan niin kutsuttua nollavaihtoehtoa VE 0 eli tilannetta, jossa hanketta ei toteuteta.

Arviointiselostus nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukainen arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 8.5. – 6.6.2024 seuraavasti:

Kangasniemen kunnantalossa osoitteessa Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi sekä Kangasniemen kirjastossa osoitteessa Kankaistentie 5, Kangasniemi.

Hankasalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://hankasalmi.fi/

Joutsan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.joutsa.fi

Kangasniemen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kangasniemi.fi/

Laukaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.laukaa.fi

Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.mikkeli.fi

Pieksämäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.pieksamaki.fi/

Toivakan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.toivakka.fi.

Lisäksi arviointiohjelmaan voi tutustua Etelä-Savon ELY-keskuksessa osoitteessa Jääkärinkatu 14, Mikkeli sekä sähköisenä hankkeen YVA-menettelyä koskevalla ympäristöhallinnon verkkosivulla
ymparisto.fi/huuhtimaen-tuulivoima-YVA.

Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa ELY-keskukselle viimeistään 6.6.2024 osoitteeseen kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi tai Etelä-Savon ELY-keskus, PL 164, 50101 MIKKELI. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon ESAELY/326/2024. ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta lausunnon, johon sisältyy yhteenveto siihen jätetyistä kannanotoista. Lausunto laitetaan viimeistään 8.7.2024 nähtäville YVA-menettelyä koskevalle verkkosivulle.

Liitteet

Yleisötilaisuus

Hankkeen YVA-ohjelman sekä hankkeelle laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olojen yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Tilaisuus järjestetään Kangasniemen kunnantalossa maanantaina 20.5.2024 klo 17–19 (kahvitus 16.30). Tilaisuutta voi seurata myös suoratoistona: https://youtube.com/live/m6ewY3CTrNI?fea-ture=share. Hanketta koskevia kysymyksiä voi lähettää ennakkoon Eeva-Riitta Jänöselle 15.05. klo 09:00 saakka sähköpostitse (eeva-riitta.janonen@ramboll.fi).

Lisätietoja

Hanke: Jari Väyrynen, Järvi-Suomen Tuuli Oy (puh. 050 454 6710, jari.vayrynen@sssoy.fi )
YVA-menettely: maankäyttöasiantuntija Satu Karjalainen, Etelä-Savon ELY-keskus (puh. 0295 024 024, satu.maarit.karjalainen@ely-keskus.fi)


ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 024 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 164, 50101 Mikkeli
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi