Hankasalmi Kuulutukset Kynsiveden alueen rantaosayleiskaava ehdotuksena nähtäville

Kynsiveden alueen rantaosayleiskaava ehdotuksena nähtäville

Yleiskaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 4.4. – 6.5.2024 välisellä ajalla Hankasalmen pääkirjastolla osoitteessa Rantakalliontie 3 sekä kunnan verkkosivuilla www.hankasalmi.fi

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on jätettävä kirjallisesti kunnalle nähtävilläoloaikana.

Osoite: Hankasalmen kunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi

Sähköposti: hankasalmi@hankasalmi.fi

Kaava-aineisto

https://www.skjkl.fi/Hankasalmi/Kynsivesi/

Lisätietoja:

tekninen päällikkö puh 014 267 1229.

Hankasalmella 4.4.2024

Kunnanhallitus