Hankasalmi Kuulutukset Maa-aines- ja ympäristölupa, Matti Maukonen, Mastomäki 77-408-8-97

Maa-aines- ja ympäristölupa, Matti Maukonen, Mastomäki 77-408-8-97

JULKINEN KUULUTUS
Kuulutuksen julkaisupäivä 27.3.2024.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 3.5.2024.

825/11.01.00.01/2023


MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA, MATTI MAUKONEN, MASTOMÄKI 77-408-8-97

Lupa- ja valvontalautakunta 20.3.2024 § 36

LUVAN HAKIJA
Maukonen Matti

Y-TUNNUS
1168058-2

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA
Mastomäki 77-408-8-97, Kynsiveden kylä, Hankasalmi

TOIMINNAN KUVAUS
kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus

PÄÄTÖS NÄHTÄVILLÄ
Päätös on nähtävillä kuulutusaikana 27.3. – 3.5.2024 Hankasalmen kunnan verkkosivuilla www.hankasalmi.fi.

Maa-aines- ja ympäristölupa, Matti Maukonen, Hankasalmi

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta

LISÄTIEDOT
ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, p. 050 573 1168

Hankasalmella 27.3.2024

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA