Hankasalmi Kuulutukset Päätös meluilmoituksesta Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry, suurpoikaleiri ja juhannusseurat 2024

Päätös meluilmoituksesta Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry, suurpoikaleiri ja juhannusseurat 2024

248/11.01.02.03/2024

JULKINEN KUULUTUS
Kuulutuksen julkaisupäivä 15.4.2024
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 22.5.2024

Päätös meluilmoituksesta Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry, suurpoikaleiri ja juhannusseurat 2024       

Ympäristötarkastaja 15.4.2024 § 3

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry

Y-TUNNUS

0210188-4

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA
Hankasalmen leirikeskus, Hankasalmentie 396, 41520 Hankasalmi

TOIMINNAN KUVAUS

Ilmoitus koskee Hankasalmen leirikeskuksella juhannusviikolla järjestettävää suurpoikaleiriä sekä juhannuksena järjestettäviä seuroja.

Toiminta-ajat ovat seuraavat:

  • Suurpoikaleiri: 17.6. – 20.6.2024 (maanantai-torstai klo 7-22)
  • Juhannusseurat: 21.6. – 22.6.2024 (perjantai klo 10-24 ja lauantai klo 7-18)

PÄÄTÖS NÄHTÄVILLÄ

Päätös on nähtävillä kuulutusaikana 15.4. – 22.5.2024 Hankasalmen kunnan verkkosivuilla www.hankasalmi.fi.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta..

LIITTEET:

LISÄTIEDOT

ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, p. 050 573 1168

YMPÄRISTÖTARKASTAJA