Hankasalmi Kuulutukset Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan luonnos nähtävillä

Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan luonnos nähtävillä

Kuulutus

4.4.2024


Kuulutus Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan luonnos nähtävillä

Pieksämäen kaupungissa Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä asetuksen 30 §:n mukaisesti 4.4. – 6.5.2024 välisen ajan.

Aineistoon voi tutustua Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilassa, 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi ja Poleenin kirjastossa, Savontie 13, Pieksämäki sekä myös Pieksämäen kaupungin kotisivuilla www.pieksamaki.fi > Asukkaat ja ympäristö > Kaavoitus > Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet osayleiskaavan aineistosta pyydetään toimittamaan 6.5.2024 klo 15 mennessä osoitteella: Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki tai sähköisesti osoitteella: kirjaamo@pieksamaki.fi.

Tuulivoimahankkeen osayleiskaavaluonnosta sekä hankkeen YVA-selostusta esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 11.4.2024 klo 17-19 Kanttila-salissa, Vilhulantie 5, Naarajärvi. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä linkillä: https://bit.ly/3Prj7T5

Lisätietoja antavat

Kaavakonsultti: Sitowise Oy, Timo Huhtinen, timo.huhtinen@sitowise.com,
puh. 040 542 5291
Hankevastaava: Sarvikankaan tuuli Oy, c/o Etha Wind Oy,
Jukka Rönnlund, jukka.ronnlund@etha-consultancy.com, puh. 040 577 7568
Pieksämäen kaupunki: vt. Tekninen johtaja Pekka Häkkinen,
pekka.hakkinen@pieksamaki.fi, puh. 044 588 3223

Pieksämäki 4.4.2024


PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI, MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU