Hankasalmi Kuulutukset Tiedote kompostitarkastuksista

Tiedote kompostitarkastuksista


Jätehuoltoviranomainen tekee kompostitarkastuksia


Jätehuoltoviranomainen tekee kompostitarkastuksia jätelain (646/2011) § 123 nojalla

Karstulassa vko 19, Uuraisilla ja Kannonkoskella vko 20, Äänekoskella ja Saarijärvellä vko 21, Multialla ja Kivijärvellä vko 22, Petäjävedellä ja Kinnulassa vko 23, Pihtiputaalla ja Viitasaarella vko 24 sekä Hankasalmella vko 25.


Kunnallisten jätehuoltomääräysten § 13 mukaan biojäte tulee lajitella joko omaan astiaan tai kompostoida omatoimisesti tai käsitellä muulla jätehuoltoviranomaisen hyväksymällä tavalla. Jätelaki velvoittaa jätehuoltoviranomaista myös pitämään kompostointirekisteriä kiinteistöistä, jotka kompostoivat biojätteet.

jatelautakunta@saarijarvi.fi
050 3903 765
044 4598 249


Sydän-Suomen jätelautakunta
PL 13 (Sivulantie 11)
43101 Saarijärvi

jatelautakunta@saarijarvi.fi
050 390 3765
044 459 8249