Hankasalmi Kasvatus ja koulutus Esi- ja perusopetus Koulut Kuuhankaveden koulu Oppilashuolto ja oppimisen tuki

Oppilashuolto ja oppimisen tuki

Yleistä oppilashuollosta

Hankasalmen opiskeluhuollon suunnitelmassa kuvataan yleisesti oppilashuoltoon liityviä asioita. Sen voit lukea täältä.

Oppilashuollon palvelut Kuuhankaveden koululla

Terveydenhoitajana vastaanotto ja muu kouluterveydenhuolto

https://hyvaks.fi/palvelumme/kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveydenedistämistä yhteistyössä oppilaan ja hänen perheensä sekä opettajan kanssa. Sen tavoitteena on turvata jokaiselle koululaiselle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys ja siten luoda perusta terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuolto pyrkii myös edistämään koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Terveydenhoitaja Johanna Liimatainen on tavattavissa Monitoimitalon toisessa kerroksessa pääsääntöisesti
tammikuu 2023 ke-pe
helmi-toukokuu ma – ti ja pe 

Avoin vastaanotto ilman ajanvarausta läsnäolopäivinä klo 12 – 12.30
Terveydenhoitajan tavoittaa puhelinnumerosta 040 5714803

Koululääkäri
– vastaanotto koulukeskuksessa ke aamupäivisin
– 8-luokkalaisten tarkastaminen laajassa terveystarkastuksessa
– koululääkärin muut ajat sovitaan terveydenhoitajan kanssa

Terveystarkastukset

Koululaiset kutsutaan terveydenhoitajan ja koululääkärin tekemään laajaan terveystarkastukseen 1.-, 5.- ja 8. luokalla. Muilla luokka-asteilla oppilaat kutsutaan terveydenhoitajan tekemään vuosittaiseen tarkastukseen.

Terveystapaamisten sisältö vaihtelee eri ikäkausien ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tapaamisista ilmoitetaan oppilaille sekä kotiin etukäteen ja vanhemmat ovat niihin aina tervetulleita mukaan. Tarkastuksista lähetetään oppilaan mukana kirjallinen palaute kotiin.

Rokotukset tehostetaan tarpeen mukaan.

Jos oppilas on ollut muualla terveydentilansa takia tutkimuksissa, on niistä hyvä toimittaa tiedot kouluterveydenhoitajalle.

Tapaturmat ja sairastuminen koulupäivän aikana

Oppilaan sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana, otetaan koululta yhteyttä oppilaan huoltajiin. Ajan tasalla olevat työ- ja kotipuhelinnumerot varmistavat turvallisuutta. Lääkärinhoitoa vaativa ensiapu annetaan terveysasemalla. Tarvittavista kuljetuksista huolehtivat ensisijaisesti vanhemmat.

 Lisätietoa: https://hyvaks.fi/palvelumme/hatatilanteet-ja-paivystys

Sairaudet ja vapaa-ajan tapaturmat hoidetaan terveysasemalla.

Hammashuolto

Suun terveydenhuollon ajanvarausnumero on 014 26 60 126. Ajanvaraus palvelee kiireellisissä asioissa arkisin klo 8-16 ja kiireettömissä asioissa klo 8-15. Määräaikaiset suun terveystarkastukset järjestetään 1., 3., 5.- ja 8.luokkalaisille ja tarvittaessa koululaiset kutsutaan hammashoitoon myös yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Muut palvelut

Koulupsykologi Marika Rantanen
– työ suuntautuu pääasiassa lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien asioiden selvittelyyn ja tukemiseen
– tehtäviin kuuluvat mm. keskusteluavun tarjoaminen ja oppimisvaikeuksien arviointi
– tarvittaessa myös muiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelujen pariin ohjaaminen
– tapaa oppilaita tarpeen mukaan

Kouluterveydenhuollon väki toimii tiiviissä yhteistyössä koulun henkilökunnan ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Kuraattori Paula Lehmonen
014 – 2671 286, 050- 562 7247